Arhiva obavijesti


Hrvatska komora medicinskih biokemičara nudi vam pregled obavijesti koje su na internetskim stranicama bile objavljivane u proteklih nekoliko godina.
Mnoge od njih više nisu važeće i mogu se koristiti samo kao uvid u događaje koji su tada bili aktualni.

Arhivirane obavijesti 2017.


Arhivirane obavijesti 2016.


Arhivirane obavijesti 2015.


Arhivirane obavijesti 2014.


Arhivirane obavijesti 2013.


Arhivirane obavijesti 2012.


Arhivirane obavijesti 2011.


Arhivirane obavijesti 2010.Arhiva Novina HKMB


Novine 18 / veljača 2010.


Novine 17 / srpanj 2008.


Novine 16 / srpanj 2007.


Novine 15 / siječanj 2007.


Novine 14 / svibanj 2005.


Novine 13 / siječanj 2005.