Povjerenstvo za stručna pitanja 2009. - 2010.


Potpisivanje laboratorijskih nalaza od strane magistara medicinske biokemije

21.4.2010.

Izvještavanje o laboratorijskim nalazima sastavni je dio dokumenta o harmonizaciji laboratorijskih nalaza u području opće, specijalne i visokodiferentne medicinske biokemije koji je, kao preporuka Izvršnog odbora HKMB, u primjeni od 1. siječnja 2005. godine. U tom dokumentu jasno se navodi tko, kada i na koji način ovjerava nalaz laboratorijskih analiza.

Prema tome, tumačenje za Odjel za laboratorijsku dijagnostiku OB Zabok je sljedeće: nalaz u hitnom bolničkom prijemu liječnici mogu vidjeti u BIS-u (na ekranu računala) nakon verifikacije i validacije odgovornog laboratorijskog osoblja i na taj način dobiti uvid u potrebnu informaciju. Međutim, ispis nalaza izvan medicinsko-biokemijskog laboratorija i bez potpisa medicinskog biokemičara nije u skladu s gore navedenim dokumentom te u slučaju sudskog spora nije valjana kao ni ostala nepotpisana medicinska dokumentacija.

Što se tiče vremena izdavanja nalaza to je vrijeme završetka nalaza i njegovog otpuštanja u BIS, odnosno vrijeme njegovog ispisa i potpisivanja u medicinsko-biokemijskom laboratoriju. Medicinsko-biokemijski laboratorij ne može biti odgovoran za kasno podizanje nalaza od strane medicinskih sestara/tehničara drugog odjela.


Preporuka za ispisivanje informacija u "Otpusnom pismu"

23.9.2009.

Preporuka je Povjerenstva za stručna pitanja i Radne skupine za informatičke tehnologije i organizaciju MBL, da za ispisivanje informacija u “otpusnom pismu” tzv. sažeti oblik nalaza sadrži sljedeće:

- sustav mjerenja (serum, plazma, krv, urin…), skraćeni naziv komponente (analita), vrijednost mjerenja, jedinicu mjerenja, te oznaku za povišene ili snižene vrijednosti (H ili L).


Primjena poslijeanalitičkog standarda stručnog nadzora nad radom MBL i medicinskim biokemičarima

23.9.2009.

Obavještavamo članstvo da je u svakodnevnom radu obavezna primjena poslijeanalitičkog standarda stručnog nadzora nad radom MBL i medicinskim biokemičarima koji se odnosi na sadržaj nalaza.

Nalaz se sastoji od administrativnih podataka, identifikacijskih podataka o pacijentu, vrijednosti mjernih veličina, komentara i napomena.

Dio sadržaja koji se odnosi na vrijednosti mjernih veličina, osobito na komponentu mjerenja (analit) dopušteno je ispisivati isključivo na hrvatskom jeziku. Nije dopušten ispis nalaza na engleskom jeziku.


Obavijest o provođenju kratke evaluacije analitičkih sustava i metoda

29.6.2009.

Evaluacija analitičkih sustava predstavlja obavezni standard pri provođenju stručnog nazdora nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskim biokemičarima.

Postupak provođenja kratke evaluacije analitičkih sustava i metoda, te prijenos referentnih intervala nalazi se opisan pod: "Evaluacija analitičkih sustava - preporuke", Zlata Flegar-Meštrić, u priručniku za trajno usavršavanje medicinskih biokemičara, Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju, Medicinska naklada 2005.god. str. 36 i 37.


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content