Povjerenstvo za stručna pitanja 2009. - 2010.


Potpisivanje laboratorijskih nalaza od strane magistara medicinske biokemije

21.4.2010.

Izvještavanje o laboratorijskim nalazima sastavni je dio dokumenta o harmonizaciji laboratorijskih nalaza u području opće, specijalne i visokodiferentne medicinske biokemije koji je, kao preporuka Izvršnog odbora HKMB, u primjeni od 1. siječnja 2005. godine. U tom dokumentu jasno se navodi tko, kada i na koji način ovjerava nalaz laboratorijskih analiza.

Prema tome, tumačenje za Odjel za laboratorijsku dijagnostiku OB Zabok je sljedeće: nalaz u hitnom bolničkom prijemu liječnici mogu vidjeti u BIS-u (na ekranu računala) nakon verifikacije i validacije odgovornog laboratorijskog osoblja i na taj način dobiti uvid u potrebnu informaciju. Međutim, ispis nalaza izvan medicinsko-biokemijskog laboratorija i bez potpisa medicinskog biokemičara nije u skladu s gore navedenim dokumentom te u slučaju sudskog spora nije valjana kao ni ostala nepotpisana medicinska dokumentacija.

Što se tiče vremena izdavanja nalaza to je vrijeme završetka nalaza i njegovog otpuštanja u BIS, odnosno vrijeme njegovog ispisa i potpisivanja u medicinsko-biokemijskom laboratoriju. Medicinsko-biokemijski laboratorij ne može biti odgovoran za kasno podizanje nalaza od strane medicinskih sestara/tehničara drugog odjela.


Preporuka za ispisivanje informacija u "Otpusnom pismu"

23.9.2009.

Preporuka je Povjerenstva za stručna pitanja i Radne skupine za informatičke tehnologije i organizaciju MBL, da za ispisivanje informacija u “otpusnom pismu” tzv. sažeti oblik nalaza sadrži sljedeće:

- sustav mjerenja (serum, plazma, krv, urin…), skraćeni naziv komponente (analita), vrijednost mjerenja, jedinicu mjerenja, te oznaku za povišene ili snižene vrijednosti (H ili L).


Primjena poslijeanalitičkog standarda stručnog nadzora nad radom MBL i medicinskim biokemičarima

23.9.2009.

Obavještavamo članstvo da je u svakodnevnom radu obavezna primjena poslijeanalitičkog standarda stručnog nadzora nad radom MBL i medicinskim biokemičarima koji se odnosi na sadržaj nalaza.

Nalaz se sastoji od administrativnih podataka, identifikacijskih podataka o pacijentu, vrijednosti mjernih veličina, komentara i napomena.

Dio sadržaja koji se odnosi na vrijednosti mjernih veličina, osobito na komponentu mjerenja (analit) dopušteno je ispisivati isključivo na hrvatskom jeziku. Nije dopušten ispis nalaza na engleskom jeziku.


Obavijest o provođenju kratke evaluacije analitičkih sustava i metoda

29.6.2009.

Evaluacija analitičkih sustava predstavlja obavezni standard pri provođenju stručnog nazdora nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskim biokemičarima.

Postupak provođenja kratke evaluacije analitičkih sustava i metoda, te prijenos referentnih intervala nalazi se opisan pod: "Evaluacija analitičkih sustava - preporuke", Zlata Flegar-Meštrić, u priručniku za trajno usavršavanje medicinskih biokemičara, Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju, Medicinska naklada 2005.god. str. 36 i 37.