FARMEBS 2018

16. travnja 2018.

Poštovani članovi Komore,

Ovim Vas putem obaviještavamo o Sedmom simpoziju studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2018) koji će se održati 2. lipnja 2018. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, A. Kovačića 1.

>Detaljnije informacije o simpoziju


Plan provođenja stručnih nadzora

5. travnja 2018.

Poštovani članovi Komore,

Hrvatska komora medicinskih biokemičara je objavila Plan provođenja stručnih nadzora nad medicinsko-biokemijskim laboratorijima i medicinskim biokemičarima za 2018. godinu. Plan možete pogledati OVDJE.


Jednodnevni simpozij „Novi trendovi u dijagnostici za rano otkrivanje onkoloških i rijetkih bolesti“

9.3.2018.

Poštovani članovi komore,
Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB) zajedno sa Slovenskim biokemijskim društvom (SBS), organizira jednodnevni simpozij na temu novih dijagnostičkih postupaka u onkološkim i rijetkim bolestima 17. travnja 2018. godine, koji će se održati na Institutu Ruđer Bošković, Bijenička cesta 52, Zagreb.

Simpozij organizira HDBMB zajedno sa Slovenskim biokemijskim društvom uz pomoć tvrtke Kemomed i Illumina s ciljem informiranja znanstvene zajednice o novim perspektivama biomolekularnih znanosti o životu koje se otvaraju zbog razvoja novih metodologija. Simpozij će sadržavati predavanja eminentnih istraživača i stručnjaka u dijagnostici i ranom otkrivanju onkoloških i rijetkih bolesti. Simpozij će nesumnjivo pružiti izvrsnu priliku za razmjenu ideja i iskustava s istraživačima i stručnjacima poput liječnika i kliničara, čije će pohađanje biti prepoznato od strane Hrvatske liječničke komore. Sudjelovanje je slobodno, ali svakako uz prijavu na info@hdbmb.hr s naznakom „Registration for Symposia 17.4.2018.“


Izabrana predsjednica HKMB

5. prosinca 2017.

Poštovani članovi Komore,

Ovim Vas putem obaviještavamo kako je na 4. sjednici Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara održanoj 30. studenoga 2017. godine za predsjednicu HKMB izabrana dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije.


DOV-FBF-2017-200

Dani otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

10.11.2017.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu otvorit će svoja vrata svima zainteresiranima u subotu 25. studenog 2017. od 9 do 14 sati.

Na Danima otvorenih vrata široj će se javnosti predstaviti farmaceutska i medicinsko-biokemijska struka kroz predavanja i radionice na temu Od molekule do lijeka.

Program Dana otvorenih vrata možete preuzeti ovdje i na mrežnim stranicama Fakulteta www.pharma.unizg.hr


Najava tečaja trajne edukacije u organizaciji HKMB

23. listopada 2017.

Poštovani kolegice i kolege,

Hrvatska komora medicinskih biokemičara organizira tečaj trajne edukacije „Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju: elektroforetske i kromatografske separacije“ koja će se održati 10. ožujka 2018. godine u Velikoj predavaoni Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, A. Kovačića 1, Zagreb, pod vodstvom doc. dr. sc. Željka Debeljaka, spec. med. biokemije.

>PROGRAM TEČAJA


Izvanredni izbori za predsjednika HKMB

6. listopada 2017.

Poštovani članovi Komore,

Izvršni odbor Hrvatske komore medicinskih biokemičara je 29. rujna 2017. godine donio Odluku o raspisivanju izvanrednih izbora za predsjednika HKMB.

Kandidiranje za predsjednika moguće je u periodu od 6.10-27.10. 2017. godine.

Napominjemo kako je mandatno radoblje na izvanrednim izborima kraće, odnosno traje do isteka mandata trenutnom sazivu Skupštine koja je izabrana 2016. godine na 6 godina, a sukladno Odluci o trajanju mandata predsjednika HKMB izabranog na izvanrednim izborima.

Obrasci koji su potrebni za kandidaturu podižu se u Uredu HKMB, Eugena Kumičića 5, od 6. listopada 2017. godine, svaki radni dan od 8-16 h. Svaki obrazac s potpisima predlagatelja mora biti obavezno ispunjen s obje strane – odnosno na svakom obrascu mora biti ispunjeno očitovanje o prihvaćanju kandidature. Strane moraju biti naznačene na svakom obrascu i to u vidu npr. 1/3 (prva od tri strane).

Kandidature se predaju zaključno sa 27. listopadom u 16.00 h, i to u zapečaćenoj omotnici na adresi: Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Središnje izborno povjerenstvo, Eugena Kumičića 5, 10 000 Zagreb, s naznakom „Kandidatura za predsjednika Komore“.

Iscrpne informacije o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći u Uputi Središnjeg izbornog povjerenstva.

Za ishođenje potvrde HKMB da kandidatu nije izrečena opomena ili kazna od tijela HKMB potrebno je ispuniti ZAHTJEV i vlastoručno ga potpisati.

Za dodatne informacije možete se obratiti tajniku-pravniku HKMB, Sanji Leš, mag. iur., na e-mail biokemija@hkmb.hr ili telefon 01/4572-927.


Članstvo u Komori nakon odlaska u mirovinu

14. lipnja 2017.

Poštovani kolegice i kolege, članovi Komore,

Radi razjašnjenja statusa članova Komore koji odlaze u mirovinu, ovim Vas putem obaviještavamo kako članstvo u Komori ne prestaje automatski odlaskom člana u mirovinu.

Naime, članovi koje odlaze u mirovinu mogu nastaviti raditi i slijedom toga moraju imati važeće odobrenje za samostalan rad. Komora omogućuje izdavanje odobrenja za samostalan radi umirovljenicima s rokom važenja od godine dana kao i plaćanje 50% punog iznosa članarine. Kako bi ostvarili svoja prava lijepo Vas molimo da obavijestite ured Komore o promjeni u statusu uz slanje kopije rješenja o mirovini kao dokaz kojim se taj status potkrepljuje.

Ukoliko odlaskom u mirovinu ne želite nastaviti s radom i ne želite ostati član Komore, možete podnijeti zahtjev za ispisom iz registra Komore koji možete pronaći OVDJE, prilažući mu obavezno original važećeg odobrenja za samostalan rad, original rješenja koje se odnosi na predmetno odobrenje za samostalan rad te potvrdu o plaćenim članarinama do podnošenja zahtjeva (npr. kopije uplatnica, a ukoliko ih nemate možete poslati uredu HKMB e-mail kako bi se informirali o eventalnim zaostalim uplatama).

U slučaju nedostatka potrebne dokumentacije ured Komore će pozvati na dopunu dokumentacije odnosno na plaćanje zaostalih dospjelih obveza, a u slučaju neudovoljavanja zahtjevu u roku od 15 dana, smatrat će se da je član povukao svoj zahtjev te će morati i dalje podmirivati članarinu.

Nakon provedbe postupka ispisa iz Registra članovi će primiti rješenje o ispisu iz registra HKMB.


Prof. dr. sc. Blaženka Grahovac, spec. med. biokemije - Dobitnica Nagrade za životno djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci

24. siječnja 2017.

Cijenjene kolegice i kolege,

Izuzetna nam je čast objaviti kako je naša članica, prof. dr. sc. Blaženka Grahovac, spec. med. biokemije, dobitnica ovogodišnje Nagrade za životno djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

Prof. dr. sc. Grahovac istaknula se tijekom svog znanstvenog djelovanja objavom velikog broja stručnih radova, izlaganjima na domaćim i međunarodnim kongresima, organiziranjem simpozija i tečajeva trajnog usavršavanja iz područja molekularne dijagnostike. Vodila je dva znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, bila suradnica na dva i voditeljica na tri međunarodna projekta.

Uz pomoć svojih međunarodnih kontakata i donacija (Max-Planck Institut u Tübingenu, Njemačka) prikupila je sredstva za osnivanje Laboratorija za molekularnu dijagnostiku u Rijeci. Tijekom posljednje dvije godine prof. dr. sc. Grahovac obnašala je funkciju vršiteljice dužnosti pročelnice Katedre za sudsku medicinu, paralelno nastavljajući svoj rad na uvođenju DNK metode za potrebe identifikacije i osnivanju Laboratorija za toksikologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Ovim putem upućujemo prof. dr. sc. Grahovac iskrene čestitke.


Naputak pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

22.11.2016.

Poštovane kolegice i kolege,
objavljujemo Naputak pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, a vezano uz načelo razumne prilagodbe u komunikaciji s osobama s invaliditetom. Molimo da se upoznate s dokumentom, te da postupate u skladu s istim.


Odluke donesene na 2. sjednici Izvršnog odbora HKMB

17.11.2016.

Poštovani članovi Komore,
16. studenog 2016. godine na 2. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske komore medicinskih biokemičara donesene su sljedeće odluke:

>Odluka o produženju roka za prijavu tečajeva

>Odluka o Izmjenama Poslovnika o radu Izvršnog odbora HKMB

>Odluka o oslobođenju od plaćanja članarine

>Obrazloženje uz Odluku o oslobođenju od plaćanja članarine

>Odluka o bodovanju prijave štete HALMED-u


Prijedlog Pravilnika o odobrenju za samostalan rad

25.7.2016.

Poštovane kolegice i kolege,
radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13., 85/15.), objavljujemo prijedlog Pravilnika o odobrenju za samostalan rad.

>Prijedlog Pravilnika o odobrenju za samostalan rad

>Obrazloženje za donošenje novog pravilnika

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o odobrenju za samostalan rad do 25. kolovoza 2016. godine na e-mail adresu: biokemija@hkmb.hr s naznakom "primjedbe na Pravilnik o odobrenju za samostalan rad".


Upitnik za samoprocjenu i predložak WHO

24.2.2016.

Upitnik za samoprocjenu, izdanje rujan 2017. kao i prijevode predložaka WHO na hrvatskom jeziku koji su u originalu dostupni na mrežnoj stranici svjetske zdravstvene organizacije možete zatražiti mailom na biokemija@hkmb.hr

Predlošci se odnose na smjernice za priručnik kvalitete i 24 priloga (predstavljaju postupke upravljanja kvalitetom, obrasce, opise nekih procesa). Predlošci odgovaraju međunarodno prihvaćenim standardima za upravljanje kvalitetom. Dokumenti su u MS Word formatu, a svaki laboratorij pojedinačne dokumente mora prilagoditi svojoj situaciji i nadopuniti podacima koji opisuju način postupanja u tom laboratoriju. Svaki pojedini laboratorij ima slobodu odabrati grafički izgled dokumenta te izgled zaglavlja, podnožja i prve stranice. Ovi predlošci predstavljaju samo okvir s nužnim sadržajem i uputama kako treba napisati politiku kvalitete, priručnik kvalitete i postupke koji su potrebni za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom u medicinskim laboratorijima.