Hrvatska komora medicinskih biokemičara organizira tečaj trajnog usavršavanja medicinskih biokemičara pod naslovom:


"Dijagnostičke primjene spektrometrije masa"

koji će se održati 15. lipnja 2024. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Edukacijski centar Zapad, Dvorana Hugo Botteri, Kišpatićeva ulica 12, Zagreb s početkom u 10 sati.Voditelj: izv. prof. dr. sc. Željko Debeljak, mag. med. biochem., spec. med. biokemije


PROGRAM TEČAJA

1. Uvodna riječ / izv. prof. dr. sc. Željko Debeljak, mag. med. biochem., spec. med. biokemije – KBC Osijek
2. Instrumentalne osnove spektrometrije masa / Iva Bilandžija Kuš, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine – KBC Zagreb
3. Laboratorijska dijagnostika feokromocitoma i srodnih bolesti: usporedba HPLC i LC-MS/MS postupaka / Maja Lukić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine – KBC Osijek
4. Praćenje koncentracije 25-OH vitamina D pomoću automatiziranog LC-MS/MS postupka / Andrea Radeljak, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine – KB Merkur
5. Tandemska spektrometrija masa u novorođenačkom probiru / Ana Škaričić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine – KBC Zagreb
6. Panel diskusija
7. Pregled primjena spektrometrije masa u bioanalitici ugljikohidrata i proteina / Jelena Šimunović, mag. pharm. – GENOS d.o.o.
8. Steroidna dijagnostika temeljena na LC-MS/MS postupcima / izv. prof. dr. sc. Željko Debeljak, mag. med. biochem., spec. med. biokemije – KBC Osijek
9. Značaj GCMS i LC-MS/MS tehnika u farmakoterapijskom praćenju i toksikologiji / mr. sc. Andrijana Ščavničar, mag. med. biochem., spec. analit. toksikologije – KBC Zagreb
10. Masena mikroskopija u kroničnoj limfocitnoj leukemiji / Ivana Marković, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine – KBC Osijek
11. Rasprava
12. Završna riječ voditelja tečaja / izv. prof. dr. sc. Željko Debeljak, mag. med. biochem., spec. med. biokemije – KBC Osijek
Hrvatska komora medicinskih biokemičara tečaj je bodovala: slušači = 5 bodova , predavači = 6 bodova

Prijava tečaja i uplata kotizacije – najkasnije do 07. lipnja 2024. godine.

Kotizacija iznosi 116,13 €, a za specijalizante *66,36 €.

Uplatu treba izvršiti na IBAN Komore: HR9623600001101567599 s naznakom za tečaj:
"Dijagnostičke primjene spektrometrije masa".

U poziv na broj obavezno upisati ID broj s Vaše članske iskaznice ili OIB, u protivnom nećemo moći utvrditi za koga je uplaćena kotizacija. Molimo da kod dolaska na tečaj donesete kopiju uplatnice.

Važno upozorenje: Zbog organizacije tečaja potrebno je poslati prijavnicu za tečaj i to isključivo do gore navedenog datuma.


* Specijalizanti koji nisu članovi Hrvatske komore medicinskih biokemičara moraju poslati Rješenje Ministarstva zdravstva kojim im se odobrava provođenje specijalizacije, na e-mail adresu: biokemija@hkmb.hr ili na broj fax-a: 01 45 72 797.


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content