DODJELA NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO

Prof.dr.sc. Ana-Stavljenić Rukavina, spec.med.biokemije

24. lipnja 2019.

Na Skupštini Hrvatske komore medicinskih biokemičara održanoj 14. lipnja 2019. Nagradom za životno djelo odlikovana je prof. dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina. Nagrada je izraz zahvalnosti za dugogodišnji svestran, požrtvovan i nesebičan rad u Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara te izuzetan i trajan doprinos razvoju i unapređenju medicinsko-biokemijske djelatnosti i promicanju ugleda i statusa struke u zemlji i svijetu.
Prof. dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina je rođena u Dugoj Resi. Godine 1963. završila je studij farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom, a 1968. studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat medicinskih znanosti stekla je 1976. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a specijalistički ispit je položila 1979. godine. Poslijediplomski studij i stručno usavršavanje ostvarila je na Royal Postgraduate Medical School u Londonu, NATO Advanced Study Institute, Simon Stevin Institute u Bruggeu (1971., 1976., 1986.), na Američkom nacionalnom institutu za zdravlje (NIH) u Bethesdi (1989.), te Sveučilištu Berkley (2008.). Od 1985. je redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu, od 1990. redoviti profesor u trajnom zvanju, a od 2014. profesor emeritus. Tijekom svog radnog vijeka bavi se znanstvenim radom i nastavom te organizacijom laboratorijske medicine u Hrvatskoj i Europi. Na Zavodu za dijabetes, endokrinologiju i metaboličke bolesti Sveučilišne klinike “Vuk Vrhovac” radila je 15 godina te 23 godine u Kliničkom bolničkom centru „Zagreb“ obnašajući funkciju predstojnice Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku te predstojnice Zavoda za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 2000. do 2001. godine obnašala je dužnost ministra zdravstva. Autor je više od 350 znanstvenih i stručnih radova s preko 1200 citiranja, nastalih provedbom 30 znanstvenih projekata iz područja: epidemiologije i patobiokemije dijabetesa i poremećaja metabolizma lipida, istraživanja molekularne osnove ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti, molekularne biokemije nasljednih i metaboličkih bolesti, organizacije zdravstvene zaštite i reforme zdravstvenog sustava i istraživanja modela organizacije sustava kvalitete. Autor je 9 knjiga i 57 poglavlja u knjigama drugih autora te urednik više od 30 priručnika. Bila je urednica časopisa Biochemia Medica, član uredništava European Journal for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine te Clinical Chemistry Newsletter. Recenzent je stručnih i znanstvenih časopisa i udžbenika te evaluator znanstvenih programa Europske komisije (FP6, FP7, Obzor 2020). Kao organizator, član znanstvenih i organizacijskih odbora te predavač sudjelovala je na brojnim konferencijama, nacionalnim i međunarodnim kongresima i simpozijima. Mentor je 15 magistarskih radova i 20 doktorskih disertacija. Obnašala je funkciju predsjednice Hrvatske komore medicinskih biokemičara u tri mandat te je bila predsjednica Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju. Član je znanstvenih i stručnih društava u Hrvatskoj i svijetu: Svjetske akademije znanosti i umjetnosti, Medicinske akademije Hrvatske, Hrvatskog liječničkog zbora te upravnog odbora Forum of European Societies of Clinical Chemistry. Predsjednica je Hrvatskog društva za humanu genetiku i odbora African, Near East and Mediterranean Committee for Clinical Chemistry te dopredsjednica Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi. Između ostalog je profesor emeritus Medicinskog i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gostujući profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Trstu te prorektor Libertas međunarodnog sveučilišta. Odlikovana je Ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za doprinos razvoju znanosti RH, Odličjem začasnog člana Hrvatskog liječničkog zbora, Odličjem začasnog člana Hrvatskog društva medicinskih biokemičara te nagradom Jan Petershoff za razvoj laboratorijske medicine u srednjeuropskim zemljama. Sudjeluje u radu više humanitarnih udruga i projekata koji se bave zdravljem žena, javnozdravstvenim problemima i ekologijom. Aktivna je u Gradskoj skupštini Grada Zagreba gdje obnaša funkcije: potpredsjednice Gradske skupštine, predsjednice Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, članica Odbora za Statut, Poslovnik i propise te članice Odbora za socijalnu skrb.


FARMEBS 2019

06. svibnja 2019.

Poštovani članovi Komore,

Ovim Vas putem obavještavamo da će se 8. Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2019) održati 01. lipnja 2019.g. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Plan provođenja stručnih nadzora za 2019.

18. travnja 2019.

Na 6. sjednici Izvršnog odbora HKMB održanoj 8. travnja 2019. godine usvojen je Plan provođenja stručnih nadzora nad medicinsko-biokemijskim laboratorijima i medicinskim biokemičarima za 2019. godinu.


1. kongres KOKOZ-a i 3. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem“

13. ožujka 2019.

Poštovani članovi komore,

Pozivamo vas na 1. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ) te 3. hrvatski kongres medicinskog prava u organizaciji Hrvatske liječničke komore i Pravnog fakulteta u Splitu, koji će se održati od 22.03. – 24.03. 2019. godine u Rapcu (Hotel TUI Family Life Bellevue Resort 4*).

Obzirom da je Hrvatska komora medicinskih biokemičara jedan od suorganizatora navedenih događanja te da će dva predavanja održati i predstavnice Hrvatske komore medicinskih biokemičara to je Povjerenstvo za trajno usavršavanje Komore, sukladno članku 27. Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije, vrednovalo sudjelovanje na 1. kongresu KOKOZ-a i 3. hrvatskom kongresu medicinskog prava i to s 2 (dva) boda za pasivne sudionike (slušače) i s 5 (pet) bodova za aktivne sudionike (predavače).

Kongres će biti posvećen temama vezanim uz izazove u provedbi novih zakona iz područja zdravstvene zaštite, pravima i obvezama pacijenata u zdravstvenom sustavu, priznavanje inozemnih kvalifikacija, primjena GDPR uredbe u praksi, Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama...

Detaljne podatke vezano za 1. kongres KOKOZ-a i 3. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem možete naći na mrežnim stranicama tehničkog organizatora – AORTA d.o.o. (http://www.aorta.hr/).


DOV_2018

Dani otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

20. studenoga 2018.

Poštovani članovi Komore,
Ovim Vas putem obavještavamo o održavanju Dana otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu otvorit će svoja vrata svima zainteresiranima u subotu 24. studenog 2018. od 9,00 do 15,30 sati. Na Danima otvorenih vrata u prijepodnevnim satima održat će se niz predavanja stručnjaka iz različitih područja na temu cijepljenja. U poslijepodnevnim satima uslijedit će brojne radionice na kojima će se posjetitelji moći pobliže upoznati s farmaceutskom i medicinsko-biokemijskom strukom, kao i sa znanstveno-istraživačkim radom Fakulteta.

Detaljan program Dana otvorenih vrata možete preuzeti OVDJE i na mrežnim stranicama Fakulteta www.pharma.unizg.hr


Priopćenje za javnost

1. lipnja 2018.

Poštovani članovi Komore,

Pročitajte priopćenje za javnost Hrvatske komore medicinskih biokemičara vezano uz tematiku studija medicinsko laboratorijske dijagnostike.


Ljetna škola Europskog društva za farmakogenomiku i personaliziranu terapiju

28. svibnja 2018.

Poštovani članovi Komore,

Ovim Vas putem obaviještavamo o Ljetnoj školi Europskog društva za farmakogenomiku i personaliziranu terapiju koja se održava od 24.-27. rujna u Ženevi, Švicarska.

>Detaljnije informacije o Ljetnoj školi


FARMEBS 2018

16. travnja 2018.

Poštovani članovi Komore,

Ovim Vas putem obaviještavamo o Sedmom simpoziju studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2018) koji će se održati 2. lipnja 2018. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, A. Kovačića 1.

>Detaljnije informacije o simpoziju


Plan provođenja stručnih nadzora

5. travnja 2018.

Poštovani članovi Komore,

Hrvatska komora medicinskih biokemičara je objavila Plan provođenja stručnih nadzora nad medicinsko-biokemijskim laboratorijima i medicinskim biokemičarima za 2018. godinu. Plan možete pogledati OVDJE.


Jednodnevni simpozij „Novi trendovi u dijagnostici za rano otkrivanje onkoloških i rijetkih bolesti“

9.3.2018.

Poštovani članovi komore,

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB) zajedno sa Slovenskim biokemijskim društvom (SBS), organizira jednodnevni simpozij na temu novih dijagnostičkih postupaka u onkološkim i rijetkim bolestima 17. travnja 2018. godine, koji će se održati na Institutu Ruđer Bošković, Bijenička cesta 52, Zagreb.

Simpozij organizira HDBMB zajedno sa Slovenskim biokemijskim društvom uz pomoć tvrtke Kemomed i Illumina s ciljem informiranja znanstvene zajednice o novim perspektivama biomolekularnih znanosti o životu koje se otvaraju zbog razvoja novih metodologija. Simpozij će sadržavati predavanja eminentnih istraživača i stručnjaka u dijagnostici i ranom otkrivanju onkoloških i rijetkih bolesti. Simpozij će nesumnjivo pružiti izvrsnu priliku za razmjenu ideja i iskustava s istraživačima i stručnjacima poput liječnika i kliničara, čije će pohađanje biti prepoznato od strane Hrvatske liječničke komore. Sudjelovanje je slobodno, ali svakako uz prijavu na info@hdbmb.hr s naznakom „Registration for Symposia 17.4.2018.“


Izabrana predsjednica HKMB

5. prosinca 2017.

Poštovani članovi Komore,

Ovim Vas putem obaviještavamo kako je na 4. sjednici Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara održanoj 30. studenoga 2017. godine za predsjednicu HKMB izabrana dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije.


Članstvo u Komori nakon odlaska u mirovinu

14. lipnja 2017.

Poštovani kolegice i kolege, članovi Komore,

Radi razjašnjenja statusa članova Komore koji odlaze u mirovinu, ovim Vas putem obaviještavamo kako članstvo u Komori ne prestaje automatski odlaskom člana u mirovinu.

Naime, članovi koje odlaze u mirovinu mogu nastaviti raditi i slijedom toga moraju imati važeće odobrenje za samostalan rad. Komora omogućuje izdavanje odobrenja za samostalan radi umirovljenicima s rokom važenja od godine dana kao i plaćanje 50% punog iznosa članarine. Kako bi ostvarili svoja prava lijepo Vas molimo da obavijestite ured Komore o promjeni u statusu uz slanje kopije rješenja o mirovini kao dokaz kojim se taj status potkrepljuje.

Ukoliko odlaskom u mirovinu ne želite nastaviti s radom i ne želite ostati član Komore, možete podnijeti zahtjev za ispisom iz registra Komore koji možete pronaći OVDJE, prilažući mu obavezno original važećeg odobrenja za samostalan rad, original rješenja koje se odnosi na predmetno odobrenje za samostalan rad te potvrdu o plaćenim članarinama do podnošenja zahtjeva (npr. kopije uplatnica, a ukoliko ih nemate možete poslati uredu HKMB e-mail kako bi se informirali o eventalnim zaostalim uplatama).

U slučaju nedostatka potrebne dokumentacije ured Komore će pozvati na dopunu dokumentacije odnosno na plaćanje zaostalih dospjelih obveza, a u slučaju neudovoljavanja zahtjevu u roku od 15 dana, smatrat će se da je član povukao svoj zahtjev te će morati i dalje podmirivati članarinu.

Nakon provedbe postupka ispisa iz Registra članovi će primiti rješenje o ispisu iz registra HKMB.


Upitnik za samoprocjenu i predložak WHO

24.2.2016.

Upitnik za samoprocjenu, izdanje rujan 2017. kao i prijevode predložaka WHO na hrvatskom jeziku koji su u originalu dostupni na mrežnoj stranici svjetske zdravstvene organizacije možete zatražiti mailom na biokemija@hkmb.hr

Predlošci se odnose na smjernice za priručnik kvalitete i 24 priloga (predstavljaju postupke upravljanja kvalitetom, obrasce, opise nekih procesa). Predlošci odgovaraju međunarodno prihvaćenim standardima za upravljanje kvalitetom. Dokumenti su u MS Word formatu, a svaki laboratorij pojedinačne dokumente mora prilagoditi svojoj situaciji i nadopuniti podacima koji opisuju način postupanja u tom laboratoriju. Svaki pojedini laboratorij ima slobodu odabrati grafički izgled dokumenta te izgled zaglavlja, podnožja i prve stranice. Ovi predlošci predstavljaju samo okvir s nužnim sadržajem i uputama kako treba napisati politiku kvalitete, priručnik kvalitete i postupke koji su potrebni za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom u medicinskim laboratorijima.