Imenovanje zamjenice predsjednice Hrvatske komore medicinskih biokemičara

5. srpnja 2023.

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je Skupština Komore dana 16. lipnja 2023. godine održala svoju 6. sjednicu na kojoj je Andrea Radeljak, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine imenovana za zamjenicu predsjednice Komore.


Koeficijenti složenosti poslova

19. svibnja 2023.

Poštovane kolegice i kolege,

Vlada Republike Hrvatske je 28. travnja 2023. godine (NN 46/2023) objavila Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (dalje kratko: Uredba) koja je stupila na snagu 6. svibnja 2023. godine. Navedena Uredba je diskriminirajuća prema magistrima medicinske biokemije i laboratorijske medicine i magistrima farmacije koji rade u mreži javne zdravstvene službe. Uredbu možete pogledati na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_46_793.html

Stoga je Hrvatska komora medicinskih biokemičara uz potporu Hrvatske ljekarničke komore zajedno s Hrvatskim sindikatom medicinskih biokemičara i Hrvatskom udrugom sindikata sudjelovala u slanju prosvjednog dopisa Predsjedniku vlade Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Dopis možete pogledati na linku: https://mcusercontent.com/5c6904003c2166ab0b9038b71/files/6fa352f5-5005-cec6-7e25-948a9d04584f/Dopis_SMBH_HKMB_HLJK_Vladi_RH_i_ministarstvima.pdf


Obavijest o promjeni iznosa članarine za 2023. godinu

17. svibnja 2023.

Poštovane kolegice i kolege,

Skupština Komore je postupila sukladno naputku Ministarstva zdravstva prema kojem odluka Skupštine Komore donesena na 4. e-sjednici održanoj u vremenu od 24. – 30. siječnja 2023. godine nije u skladu s odredbama Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Skupština Komore je na 5. e-sjednici, održanoj u vremenu od 12.-16. svibnja 2023. godine, donijela odluku temeljem koje se članarina za 2023. godinu vraća na iznos od 149,31 eura/1.125,00 kuna (fiksni tečaj konverzije kune u euro je 1 euro = 7,53450 kuna).


Plan provođenja stručnih nadzora za 2023. godinu

9. svibnja 2023.

Na 11. e-sjednici Izvršnog odbora Komore održanoj od 04. – 08. svibnja 2023. godine usvojen je Plan provođenja stručnih nadzora nad medicinsko-biokemijskim laboratorijima i medicinskim biokemičarima za 2023. godinu.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

31. ožujka 2023.

Poštovani,

Ministarstvo zdravstva je prihvatilo inicijativu Hrvatske komore medicinskih biokemičara te je odredbom članka 95. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/23) propisalo da magistri medicinske biokemije koji su upisali studij medicinske biokemije u akademskoj godini 2018./2019. (podrazumijeva se i nakon toga), nisu obvezni obaviti pripravnički staž niti položiti stručni ispit. Sukladno tome, ovi studenti se nakon završetka studija trebaju obratiti Komori s potrebnim dokumentima kako bi im Komora izdala odobrenje za samostalan rad.

Za sva daljnja pitanja vezana uz učlanjivanje u Hrvatsku komoru medicinskih biokemičara i izdavanje odobrenja za samostalan rad možete se obratiti uredu Komore na e-adresu biokemija@hkmb.hr.


4. kongres KOKOZ-a i 6. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem

15. ožujka 2023.

Poštovani članovi Komore,

pozivamo vas na 4. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ) te 6. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatske liječničke komore i Pravnog fakulteta u Splitu te u suorganizaciji ostalih komora u zdravstvu, a koji će se održati od 21. - 23. travnja 2023. u Novom Vinodolskom (Grand Wyndham Resort).

U okviru navedenog događanja jedno će predavanje održati i predstavnica Hrvatske komore medicinskih biokemičara, a samo događanje bit će bodovano sukladno članku 27. Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara medicinske biokemije.


Više o 4. kongresu KOKOZ-a i 6. hrvatskom kongresu medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem možete saznati na poveznici https://www.hlk.hr/kongresi-kokoz-a-i-medicinskog-prava-u-novom-vinodolskom.aspx.


Rezultati izbora za predsjednicu Hrvatske komore medicinskih biokemičara i imenovanje Tijela Hrvatske komore medicinskih biokemičara

29. kolovoza 2022.

Poštovane kolegice i kolege,

nakon što je Skupština Komore održala 1. konstituirajuću sjednicu dana 13. svibnja 2022. godine, te 2. e-sjednice u vremenu od 20. – 24. lipnja 2022. godine, izabrana su, odnosno imenovana, sva Tijela Komore. Za novu predsjednicu Komore izabrana je Ivana Delić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, a za zamjenika predsjednice imenovan je doc. dr. sc. Domagoj Marijančević, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine.


Rezultati izbora za delegate Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara

24. travnja 2022.

Poštovane kolegice i kolege,

sukladno Odluci Izvršnog odbora Hrvatske komore medicinskih biokemičara o raspisivanju izbora za delegate Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara uspješno su provedeni izbori za delegate Skupštine Komore, a detaljne informacije o rezultatima izbora možete pronaći OVDJE.


Izbori za delegate Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara i izbori za predsjednika Hrvatske komore medicinskih biokemičara

16. veljače 2022.

Poštovane kolegice i kolege,

Izvršni odbor Hrvatske komore medicinskih biokemičara (dalje kratko: Komora) je na svojoj 27. e-sjednici održanoj u vremenu od 03. do 09. veljače 2022. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za delegate Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara te Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Izbori za delegate Skupštine Komore provest će se u vremenu od 14. veljače 2022. godine do 22. travnja 2022. godine. Sukladno članku 9. stavku 2. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore medicinskih biokemičara (dalje kratko: Pravilnik) delegati se biraju na način da se iz Grada Zagreba i svake županije odgovarajuće izborne jedinice bira po jedan delegat, a ostali delegati proporcionalno omjeru članova Komore na način da se na svaka započeta 24 medicinska biokemičara u izbornoj jedinici bira jedan delegat. Kriterij određivanja izborne jedinice odnosno županije (i izbornog mjesta) za člana Komore je ustanova njegovog zaposlenja, a u slučaju nezaposlenosti mjesto prebivališta. Detaljne informacije o izboru delegata za Skupštinu Komore možete pronaći OVDJE.

Početak izbora za predsjednika Komore je 14. veljače 2022. godine, dok će se izbor predsjednika obaviti na prvoj sjednici novoizabrane Skupštine. Detaljne informacije o izboru predsjednika Komore možete pronaći OVDJE. Za ishođenje potvrde Komore da kandidatu za predsjednika nije izrečena opomena ili kazna od tijela Komore potrebno je ispuniti ZAHTJEV i vlastoručno ga potpisati.

Za dodatne informacije možete se obratiti tajniku-pravniku Komore, Ivici Županu, dipl. iur., na e-mail biokemija@hkmb.hr ili telefon 01/4572-927.


Poziv Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) za uključivanje u neintervencijsko ispitivanje o praćenju cjepiva protiv bolesti COVID-19

5. svibnja 2021.

Katalog laboratorijskih pretraga

9. siječnja 2020.

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavamo Vas da se na poveznici koja se nalazi ispod teksta, nalazi Katalog laboratorijskih pretraga, namijenjen ne samo nama samima, već svim korisnicima usluga medicinsko-biokemijskih laboratorija u Republici Hrvatskoj. Cilj nam je bio stvoriti sustav koji će jednostavnim pretraživanjem olakšati potragu za ustanovom / laboratorijem u kojima se određena pretraga može napraviti. U stvaranju prvih inačica Kataloga pretraga sudjelovali su svi članovi Povjerenstva za stručna pitanja u sazivima u kojima su njime predsjedavale prof. dr. sc. Dubravka Čvorišćec i doc. dr. sc. Lorena Honović. Prof.dr.sc. Dunja Rogić je uz pomoć svih članova sadašnjeg Povjerenstva za stručna pitanja, te uz osobitu pomoć kolegica Ane Turčić i Ines Šahinović, završila ovu verziju. U prikupljanju potrebnih podataka sudjelovali su, odgovorom u strogo determiniranom formatu, svi voditelji laboratorija u Republici Hrvatskoj. Pomoć u provjeri točnosti prijenosa podataka pružili su svi trenutni specijalizanti na KBC Zagreb. Stoga, zahvaljujemo se jednako svima navedenima.


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2023.

Odabrana poglavlja iz pedijatrijske laboratorijske medicine – 1. dio

Odabrana poglavlja iz pedijatrijske laboratorijske medicine – 2. dio

Verifikacija i validacija – standardi, protokoli, izazovi i dileme

Sekvenciranje sljedeće generacije u prevenciji i terapiji zloćudnih bolesti

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content