Obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence)

Član Komore podnosi zahtjev za izdavanje produženja Odobrenja za samostalan rad Povjerenstvu za staleška pitanja najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka od šest godina od dobivanja Odobrenja za samostalan rad.

Uz zahtjev treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za produženje licence sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti.

O urednom zahtjevu mora se odlučiti u roku od 30 dana od primitka istog. Ako je zahtjev nepotpun Povjerenstvo za staleška pitanja pozvat će podnositelja da uredi zahtjev u roku od 15 dana ali ne duže od 30 dana.

Ako podnositelj ne uredi zahtjev u navedenom roku, Povjerenstvo donosi odluku o oduzimanju Odobrenja za samostalan rad.

Posebno skrećemo pozornost da će Odobrenje za samostalan biti obnovljeno ukoliko je član Komore uredno podmirio sve svoje članske obveze prema Komori.

Medicinski biokemičar osobno preuzima Odobrenje.

Molimo da ispunjeni obrazac pošaljete poštom na adresu Komore: Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Eugena Kumičića 5, 10000 Zagreb