Obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence)

Član Komore podnosi zahtjev za izdavanje produženja Odobrenja za samostalan rad Povjerenstvu za staleška pitanja najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka od šest godina od dobivanja Odobrenja za samostalan rad.

Uz zahtjev treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za produženje licence sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti.

O urednom zahtjevu mora se odlučiti u roku od 30 dana od primitka istog. Ako je zahtjev nepotpun Povjerenstvo za staleška pitanja pozvat će podnositelja da uredi zahtjev u roku od 15 dana ali ne duže od 30 dana.

Ako podnositelj ne uredi zahtjev u navedenom roku, Povjerenstvo donosi odluku o oduzimanju Odobrenja za samostalan rad.

Posebno skrećemo pozornost da će Odobrenje za samostalan biti obnovljeno ukoliko je član Komore uredno podmirio sve svoje članske obveze prema Komori.

Medicinski biokemičar osobno preuzima Odobrenje.

Molimo da ispunjeni obrazac pošaljete poštom na adresu Komore: Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Eugena Kumičića 5, 10000 Zagreb

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content