Imaš znanje, budi primjer! - Cijepi se

Javnozdravstvena kampanja Imaš znanje, budi primjer!

Hrvatska komora medicinskih biokemičara s osam komora u zdravstvu pokreće javnozdravstvenu kampanju „Imaš znanje, budi primjer!“ čiji cilj je dodatno informirati zdravstvene djelatnike o važnosti i svim aspektima cijepljenja protiv virusa SARS-CoV-2.

Nositelji kampanje

Nositelji ove kampanje pored Hrvatske komore medicinskih biokemičara su Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora psihologa, Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora fizioterapeuta i Hrvatska komora zdravstvenih radnika. Kampanja je započela provođenjem ankete među članovima komora o stavovima o cijepljenju. Ako već niste, ispunite anketu! Komora vam je poslala mail s pozivom na ispunjavanje ankete i linkom.
Javnozdravstvena kampanja će trajati četiri mjeseca i pratiti proces cijepljenja zdravstvenih radnika. Logo kampanje je IgG protutijelo kao simbol imunološkog odgovora protiv SARS-CoV-2 virusa.

Sadržaji kampanje

Uz mrežnu stranicu kampanje koja će biti objavljena javnost sljedeći tjedan, kampanja će se sastojati od komunikacije i objava na društvenim mrežama zdravstvenih komora (Facebook, Twitter, Youtube), edukativnih video filmova, webinara za zdravstvene djelatnike, blogova eminentnih stručnjaka različitih profila u zdravstvu, cijelog niza odgovora na pitanja koja će postavljati članovi komora, objava u masovnim medijima te tekstova u komorskim glasilima kao i plakata u zdravstvenim ustanovama.

Podržavatelji i zagovaratelji kampanje

Ova kampanja ima brojne podržavatelje i zagovaratelje, a radi se o najvišim državnim institucijama, obrazovnim institucijama, udruženjima različitih profila zdravstvenih radnika, kao i mnogim eminentnim hrvatskim i svjetskim stručnjacima i znanstvenicima.

Podržavatelji kampanje „Imaš znanje, budi primjer!“ do sada su:

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Hrvatski liječnički zbor (HLZ)
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a
Hrvatsko epidemiološko društvo HLZ-a
Hrvatsko društvu za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
Hrvatsko farmaceutsko društvo
Hrvatsko imunološko društvo
Hrvatski liječnički sindikat
Sindikat medicinskih biokemičara Hrvatske
Sindikat fizioterapeuta i radnih terapeuta Hrvatske
Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL)
Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta
Udruga privatnih poslodavaca u fizikalnoj terapiji Hrvatske
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KOHOM)
Medicinska škola u Rijeci
Zdravstveno veleučilište Zagreb

Kampanja je također već skupila niz uglednih zagovaratelja, koji će se u nju aktivno uključiti svojim stručnim tekstovima i materijalima.

Zagovaratelji kampanje su:

doc.dr.sc. Ana Barač, dr.med.
Marinela Burek, primalja
Ivan Brtičević, , bacc. physioth.
prof. dr.sc. Jerka Dumić, dipl.ing.med.biochem.
prof.dr.sc. Ivan Đikić, dr.med.
Zoran Filipović, bacc.physioth.
Mario Gazić, mag.med.techn.
dr.sc. Magdalena Grce
prof.dr.sc. Danka Grčević, dr.med.
dr.sc. Maja Jakševac Mikša, mag.pharm.
prof.dr.sc. Stipan Jonjić, dr.med.
doc.dr.sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl.ing.biotech.
doc.dr.sc. Vladimir Krajinović, dr.med.
prof.dr.sc. Astrid Krmpotić, dr.med.
bacc.obs. Banana Kunina
prof.dr.sc. Pero Lučin, dr.med.
dr.sc. Krešimir Luetić, dr.med.
Željana Margan Koletić, mag.pharm.
prof.dr.sc. Igor Mezić
dr. sc. Nikica Mirošević Škvrce, mag.pharm.
Tomislav Perica, mag. physioth
Iva Podhorsky Štorek, bacc.obs.
prof.dr.sc. Bojan Polić, dr.med.
prof.dr.sc. Kristijan Ramadan, dr.vet.med.
doc.dr.sc. Marija Santini, dr.med.
prof.dr.sc. Vlatko Silobrčić, dr.med.
dr.sc. Marko Skelin, mag.pharm
prof.dr.sc. Mihaela Skobe, mag.biol.mol.
Ana Soldo, mag.pharm.
Saša Srića, dr.med.
Martina Šepetavc, mag.pharm.
Ivana Šmit, dr. med.
doc.dr.sc. Tihomir Štefanec, dr.med.
mr.sc. Darko Takač, mag.pharm.
prof.dr.sc. Janoš Terzić, dr.med.
prof.dr.sc. Andrej Trampuž, dr.med.
prof.dr.sc. Siniša Volarević, dr.med.
Jasminka Vugec Mihok, mag.pharm.
prim. Boris Ujević, dr.med.
dr.sc. Domagoj Vučić, dr.med.
dr.sc. Oliver Vugrek, mag.biol.mol
prof.dr.sc. Felix Wensveen, dipl.biolog.


Cijepljenje predstavlja najuspješniju javnozdravstvenu mjeru, koja spašava i spasila je više ljudskih života od bilo koje druge medicinske intervencije u povijesti medicine!

Na zdravstvenim radnicima je najveća odgovornost. Zdravlje je područje vaše kompetencije i stručnosti.

Imate znanje, budite primjer! Cijepite se!

Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content