Hrvatska komora medicinskih biokemičara organizira tečaj trajnog usavršavanja medicinskih biokemičara pod naslovom:


Verifikacija i validacija – standardi, protokoli, izazovi i dileme

koji će se održati 28. listopada 2023. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Edukacijski centar Zapad, Dvorana Hugo Botteri, Kišpatićeva ulica 12, Zagreb s početkom u 9 sati.Voditeljica: doc. dr. sc. Lora Dukić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine


PROGRAM TEČAJA

1. Uvodna riječ / doc. dr. sc. Lora Dukić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, KB Sveti Duh
2. Preciznost / Marija Siter Kuprešanin, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, KB Sveti Duh
3. Linearnost / dr. sc. Andrea Saračević, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, KB Sveti Duh
4. Granica slijepe probe, granica detekcije, granica kvantifikacije / Adrijana Dorotić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, KB Sveti Duh
5. Referentni intervali / dr. sc. Vanja Radišić Biljak, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, KB Sveti Duh
6. Usporedba kvantitativnih metoda / Dora Vuljanić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, KB Sveti Duh
7. Usporedba kvalitativnih metoda / Ana Nikler, mag. med. biochem., KB Sveti Duh
8. Stabilnost / Helena Čičak, mag. med. biochem., KB Sveti Duh
9. Objava rezultata verifikacije u znanstvenom časopisu / prof. dr. sc. Daria Pašalić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
10. Usklađena rasprava, pitanja i odgovori / Svi predavači
Hrvatska komora medicinskih biokemičara tečaj je bodovala: slušači = 5 bodova , predavači = 6 bodova

Prijava tečaja i uplata kotizacije – najkasnije do 20. listopada 2023. godine.

Kotizacija iznosi 116,13 eura/875,00 kn, a za specijalizante *66,36 EUR/500,00 kn.

Uplatu treba izvršiti na IBAN Komore: HR9623600001101567599 s naznakom za tečaj:
"Verifikacija i validacija – standardi, protokoli, izazovi i dileme".

U poziv na broj obavezno upisati ID broj s Vaše članske iskaznice ili OIB, u protivnom nećemo moći utvrditi za koga je uplaćena kotizacija. Molimo da kod dolaska na tečaj donesete kopiju uplatnice.

Važno upozorenje: Zbog organizacije tečaja potrebno je poslati prijavnicu za tečaj i to isključivo do gore navedenog datuma.


* Specijalizanti koji nisu članovi Hrvatske komore medicinskih biokemičara moraju poslati Rješenje Ministarstva zdravstva kojim im se odobrava provođenje specijalizacije, na e-mail adresu: biokemija@hkmb.hr ili na broj fax-a: 01 45 72 797.


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2023.

Odabrana poglavlja iz pedijatrijske laboratorijske medicine – 1. dio

Odabrana poglavlja iz pedijatrijske laboratorijske medicine – 2. dio

Verifikacija i validacija – standardi, protokoli, izazovi i dileme

Sekvenciranje sljedeće generacije u prevenciji i terapiji zloćudnih bolesti

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content