Hrvatska komora medicinskih biokemičara organizira tečaj trajnog usavršavanja


Terapijsko praćenje lijekova

Zagreb, 12. listopada 2019.

Velika predavaona Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, A. Kovačića 1, Zagreb s početkom u 9 satiVoditeljica tečaja: Doc.dr.sc. Mila Lovrić, spec.analit. toksikologije


PROGRAM TEČAJA

1. Doprinos koncentracije antiepileptika u donošenju kliničke odluke / Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže, spec.neurolog
2. Smjernice za terapijsko praćenje antiepileptika i ostalih psihotropnih lijekova / Doc.dr.sc. Mila Lovrić, spec.analit. toksikologije
3. Potrebe i mogućnosti za terapijskim praćenjem direktnih oralnih antikoagu-lansa / Dr.sc. Marija Miloš, spec.med.biokemije
4. Klinički pristup terapijskom praćenju lijekova u upalnim bolestima crijeva / Doc.dr.sc. Silvija Čuković-Čavka, spec. internist
5. Terapijsko praćenje metabolita tiopurina / Kristina Dukić, mag.med.biochem.
6. Terapijsko praćenje biološke terapije / Dr.sc. Ana Kozmar, spec.med.biokemije
7. Smjernice i važnost specifične metode u terapisjkom praćenju imunosupresiva / Andrea Radeljak, spec.med.biokemije i lab.medicine
8. Individualizacija terapije: korelacije fenotip - genotip / Prof.dr.sc. Nada Božina, dr.med.
9. Zašto trebamo specifične metode za procjenu koncentracije lijekova? / Doc.dr.sc. Željko Debeljak, spec.med.biokemije
10. Koje još lijekove treba terapijski pratiti? / Mr.sc. Andrijana Ščavničar, spec.analit. toksikologije
Hrvatska komora medicinskih biokemičara tečaj je bodovala: slušači = 5 bodova , predavači = 6 bodova

Prijava tečaja i uplata kotizacije najkasnije do 09. listopada 2019. godine.

Kotizacija iznosi 875,00 kn, a za specijalizante 500,00 kn*

Uplatu treba izvršiti na IBAN Komore: HR9623600001101567599 s naznakom za tečaj: "Terapijsko praćenje lijekova".

U poziv na broj obavezno upisati ID broj s Vaše članske iskaznice ili OIB, u protivnom nećemo moći utvrditi za koga je uplaćena kotizacija. Molimo da kod dolaska na tečaj donesete kopiju uplatnice.

Važno upozorenje: Zbog organizacije tečaja potrebno je poslati prijavnicu za tečaj i to isključivo do gore navedenog datuma.


* Specijalizanti koji nisu članovi Hrvatske komore medicinskih biokemičara moraju poslati Rješenje Ministarstva zdravstva kojim im se odobrava provođenje specijalizacije, na e-mail adresu: biokemija@hkmb.hr ili na broj fax-a: 01 45 72 797.

Kliknite ovdje i ispunite on-line prijavnicu.