Prezentacije tečaja


Preuzmite prezentacije s tečaja "Primjena biološke varijacije u laboratorijskoj medicini"

01 - Mirjana Mariana Kardum Paro: Znamo li sve o biološkoj varijaciji?


02 - Sonja Perkov: Ciljevi analitičke kvalitete iz nove perspektive


03 - Delfa Radić-Krišto: Značaj laboratorijskih pretraga u dijagnostici i praćenju bolesnika sa hematološkim bolestima


04 - Ida Taradi: Primjena biološke varijacije u laboratorijskoj hematologiji i koagulciji


05 - Ingrid Prkačin: Značaj laboratorijskih pretraga za dijagnostiku hitnih stanja i praćenje kronične bubrežne bolesti


06 - Iva Friščić: Primjena biološke varijacije u kliničkoj kemiji


07 - Ena Matišić: Biološka varijacija i hemodijaliza – važna lekcija PTH


08 - Andrea Radeljak: Biološka varijacija i klinička značajnost promjene visokoosjetljivih troponina u različitim biološkim uzorcima


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2022

Acidobazična ravnoteža i vezana mjerenja

Laboratorijska dijagnostika u epidemiji bolesti COVID-19 uzrokovanoj virusom SARS-CoV2

Primjena biološke varijacije u laboratorijskoj medicini

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content