Hrvatska komora medicinskih biokemičara organizira on-line tečaj trajnog usavršavanja medicinskih biokemičara pod naslovom:


Primjena biološke varijacije u laboratorijskoj medicini

koji će se održati u periodu od 11.-12.12.2021. godineVoditeljica tečaja: Doc.dr.sc. Sonja Perkov, spec.med.biokemije


PROGRAM TEČAJA

1. Znamo li sve o biološkoj varijaciji? / izv. prof. dr. sc. Mirjana Mariana Kardum Paro, spec. med. biokemije, Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu KB Merkur, Zagreb
2. Ciljevi analitičke kvalitete iz nove perspektive / doc. dr.sc. Sonja Perkov, spec. med. biokemije, Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu KB Merkur, Zagreb
3. Značaj laboratorijskih pretraga u dijagnostici i praćenju bolesnika sa hematološkim bolestima / doc. dr.sc. Delfa-Radić Krišto, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist hematolog, Klinika za unutarnje bolesti KB Merkur, Zagreb; dr. sc. Inga Mandac Smoljanović, dr.med., specijalist interne medicine, subspecijalist hematolog, Klinika za unutarnje bolesti KB Merkur, Zagreb
4. Primjena biološke varijacije u laboratorijskoj hematologiji i koagulaciji / Ida Taradi, mag. med. biochem., Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu KB Merkur, Zagreb
5. Značaj laboratorijskih pretraga za dijagnostiku hitnih stanja i praćenje kronične bubrežne bolesti / prof. dr. sc. Ingrid Prkačin, prim. dr. med., specijalist internist, subspecijalist nefrolog, specijalist hitne medicine, Klinika za unutarnje bolesti KB Merkur, Zagreb; Điđi Delalić, student medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
6. Primjena biološke varijacije u kliničkoj kemiji / Iva Friščić, mag. med. biochem., Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu KB Merkur, Zagreb
7. Biološka varijabilnost i hemodijaliza – važna lekcija PTH / Ena Matišić, mag,med.biochem., Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu KB Merkur, Zagreb
8. Biološka varijacija i klinička značajnost promjene visokoosjetljivih troponina u različitim biološkim uzorcima / Andrea Radeljak, spec. med. biokemije i laboratorijske medicine, Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu KB Merkur, Zagreb; Tomo Svaguša, dr.med. Zavod za bolesti srca i krvnih žila, Klinika za unutarnje bolesti, KB Dubrava
Hrvatska komora medicinskih biokemičara tečaj je bodovala: slušači = 5 bodova , predavači = 6 bodova

Prijavu tečaja i uplatu kotizacije treba izvršiti najkasnije do 06. prosinca 2021. godine kako bi Vam na vrijeme mogli poslati poveznicu za sudjelovanje na tečaju.

Kotizacija iznosi 600,00 kn, a za specijalizante 500,00 kn*

Uplatu treba izvršiti na IBAN Komore: HR9623600001101567599 s naznakom za tečaj:
"Primjena biološke varijacije u laboratorijskoj medicini".

U poziv na broj obavezno upisati ID broj s Vaše članske iskaznice ili OIB, u protivnom nećemo moći utvrditi za koga je uplaćena kotizacija.

Važno upozorenje: Zbog organizacije tečaja potrebno je poslati prijavnicu za tečaj i to isključivo do gore navedenog datuma.


* Specijalizanti koji nisu članovi Hrvatske komore medicinskih biokemičara moraju poslati Rješenje Ministarstva zdravstva kojim im se odobrava provođenje specijalizacije, na e-mail adresu: biokemija@hkmb.hr


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2022

Acidobazična ravnoteža i vezana mjerenja

Laboratorijska dijagnostika u epidemiji bolesti COVID-19 uzrokovanoj virusom SARS-CoV2

Primjena biološke varijacije u laboratorijskoj medicini

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content