Test provjere znanja
"Oligoelementi"

5. studeni 2022.


Obavezno je odgovoriti na sva postavljena pitanja (samo jedan odgovor je točan).


 

  Polaznik

  ID broj

  E-mail


  TEST

  1. Koji sustav regulira homeostazu željeza?

  a) Sustav hepcidin i feroportin
  b) Sustav citokrom B reduktaza (DCYTB) i divalentni transporter metala 1 (DMT-1)
  c) Sustav feroportin i transferin
  d) Svi odgovori su točni

  abcd


  2. Prema smjernicama Europske agencije za sigurnost hrane prikladan unos mangana za žene starije od 18 godina je:

  a) 2,3 mg/dan
  b) 1,8 mg/dan
  c) 3,0 mg/dan
  d) 2,0 mg/dan

  abcd


  3. Acrodermatitis enteropathica je:

  a) Autosomno dominantna bolest
  b) Karakterizirana izrazito visokom koncentracijom cinka u serumu
  c) Posljedica defekta na genu koji kodira zip5 transporter cinka
  d) Niti jedan odgovor nije točan

  abcd


  4. U fizološkim uvjetima, izlučivanje bakra je najveće preko:

  a) stolice
  b) kože
  c) znoja
  d) mokraće

  abcd


  5. Zaokruži točnu tvrdnju:

  a) ICP–AES posjeduje linearni dinamički raspon od 5 do 10 veličina
  b) kod FAAS-a se za atomizaciju elementa u otopini koristi grafitna kiveta
  c) kemijski modifikatori stabiliziraju hlapljive analite na nižim temperaturama
  d) ICP-MS nudi najbolje analitičke mogućnosti među metodama koje se danas koriste u laboratorijskoj analizi oligoelemenata

  abcd


  6. Glavni put sekrecije selena iz organizma je:

  a) mokraća
  b) feces
  c) znoj
  d) slina

  abcd


  7. Oligoelementi sudjeluju u regulaciji homeostaze u najvećoj mjeri svojim djelovanjem na:

  a) nukleinske kiseline
  b) enzime
  c) peptide
  d) protein

  abcd


  8. Tijekom akutne upalne reakcije koncentracije oligoelemenata promijenjene su na sljedeći način:

  a) Povišena koncentracija bakra i željeza
  b) Snižena koncentracija bakra i željeza
  c) Povišena koncentracija bakra, snižena koncentracija željeza
  d) Snižena koncentracija bakra, povišena koncentracija željeza

  abcd


  9. Određivanje oligoelemenata u amnijskoj tekućini korisno je kod:

  a) sumnje na toksičnu izloženost fetusa oligoelementima
  b) procjene normalnog razvoja fetusa
  c) sumnje na teratogenost bakra tijekom trudnoće
  d) sve navedeno

  abcd


  10. Najveći volumen uzorka za analizu potreban je za:

  a) atomsko-apsorpcijsku spektrometriju s grafitnom peći
  b) plamenu atomsko-apsorpcijsku spektrofotometriju
  c) atomsku emisijsku spektrometriju s induktivno spregnutom plazmom
  d) spektrometriju masa s induktivno spregnutom plazmom

  abcd


  11. Za prekomjeran unos selena u organizam točno je:

  a) relativno je česta pojava
  b) osobe imaju karakterističan zadah po češnjaku
  c) gotovo je bezopasan
  d) b+c

  abcd


  12. U krvi je mangan u trovalentnom stanju vezan na:

  a) Albumin
  b) Bikarbonat
  c) Transferin
  d) α2 makroglobulin

  abcd


  13. Potrebe organizma za željezom:

  a) povećane su tijekom dojenja
  b) povećane su tijekom trudnoće
  c) iste su kod muškaraca i žena u reproduktivnoj dobi
  d) Točni su odgovori a i c

  abcd


  14. Za cink vrijedi:

  a) U organizmu ga najviše nalazimo u kostima I mišićima
  b) Drugi je najzastupljeniji oligoelement
  c) Uglavnom je vezan za albumin
  d) Svi odgovori su točni

  abcd


  15. Preporučeni dnevni unos bakra za ženski spol je:

  a) 1,1-1,8 mg/dnevno, ovisno o dobi
  b) 0,9-1,4 mg/dnevno, ovisno o dobi
  c) 0,9-1,5 mg/dnevno, ovisno o dobi
  d) 0,8-1,4 mg/dnevno, ovisno o dobi

  abcd


  16. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, element koji se rutinski određuje kod biokemijske obrade sjemene tekućine je:

  a) mangan
  b) selen
  c) cink
  d) bakar

  abcd


  17. Na koji od navedenih oligoelemenata hemoliza nema značajan utjecaj?

  a) Cink
  b) Mangan
  c) Olovo
  d) Željezo

  abcd


  18. Za oligoelemete vrijedi slijedeća tvrdanja:

  a) Dnevne potrebe mikroelemenata su manje od 100 mg
  b) Njihov deficit se povezuje s smanjenom funkcijom o njima ovisnog sustava
  c) Njihov suvišak može poti potencijalno toksičan
  d) Svi od iznad ponuđenih odgovora su točni

  abcd


  19. Uzorkovanje majčinog mlijeka potrebno je izvršiti:

  a) prije početka i prije kraja dojenja, koristeći sterilni plastični spremnik, a nakon što se odbacio mali volumen mlijeka prije svakog prikupljanja
  b) prije početka i prije kraja dojenja, koristeći sterilni plastični spremnik, bez nepotrebnog odbacivanja određenog volumena mlijeka
  c) prije početka dojenja, koristeći sterilni plastični spremnik, bez nepotrebnog odbacivanja određenog volumena mlijeka
  d) prije kraja dojenja, koristeći sterilni plastični spremnik, bez nepotrebnog odbacivanja određenog volumena mlijeka

  abcd


  20. Raspoloživost Zn esencijalna je za neometanu funkciju:

  a) karboanhidraze
  b) alkohol dehidrogenaze
  c) polimeraze
  d) Svi od iznad ponuđenih odgovora su točni

  abcd


  21. Granica dokazivanja (engl. limit of detection – LOD) je

  a) najniža koncentracija analita u uzorku koja se može odrediti s prihvatljivom točnošću i preciznošću
  b) raspon između gornje i donje koncentracije analita u kojem analitička metoda ima prihvatljivu točnost, preciznost i linearnost
  c) mjera sustavne pogreške mjerenja
  d) najniža je koncentracija analita u uzorku koja se može dokazati pri propisanim uvjetima, ali ne i odrediti

  abcd


  22. Wilsonovu bolest ne karakterizira:

  a) patološko nakupljanje bakra u tkivima
  b) anemija
  c) niska koncentracija bakra u mokraći
  d) mutacija u genu za ATP7B

  abcd


  23. U stanju upale:

  a) Povišena je koncentracija cinka u krvi
  b) Cink se redistibuira u jetru
  c) Snižava se sinteza metalotioneina koji dodatno vežu cink
  d) Svi su odgovori točni

  abcd


  24. Što od navedenog nije uloga selena u organizmu:

  a) adekvatna aktivnost glutation peroksidaza
  b) regulacija metabolizma hormona štitnjače
  c) sinteza hema
  d) zaštita od oksidativnog oštećenja

  abcd


  25. Za koji je od navedenih oligoelemenata puna krv uzorak izbora?

  a) Kadmij
  b) Cink
  c) Mangan
  d) Bakar

  abcd


  26. Koja mutacija gena je povezana sa sniženom koncentracijom mangana u krvi?

  a) Mutacija SLC30A10
  b) Mutacija SLC39A8
  c) Mutacija SLC39A14
  d) Ništa od navedenog

  abcd


  27. U kojem se obliku željezo pohranjuje u organizmu?

  a) U reduciranom Fe3+ i oksidiranom Fe2+
  b) U reduciranom Fe2+ i oksidiranom Fe3+
  c) U oksidiranom obliku
  d) Nijedan odgovor nije točan

  abcd


  28. Glavnina apsorpcije selena odvija se u:

  a) usnoj šupljini
  b) želucu
  c) tankom crijevu
  d) debelom crijevu

  abcd


  29. Kalibracija metodom dodatka standarda omogućuje:

  a) snižavanje granice određivanja
  b) povećanje linearnosti
  c) smanjenje utjecaja matrice uzorka na rezultate mjerenja
  d) mjerenje koncentracije izotopa određivanog oligoelementa

  abcd


  30. Mogući modulatori apsorpcije željeza su:

  a) kalcij, polifenoli i askorbat
  b) penicillin, antacidi i proteini
  c) fitat, kalij i polifenoli
  d) kalcij, kalij i proteini

  abcd  Nakon uspješno poslanog testa pojavit će se obavijest, a putem e-maila primit ćete potvrdu i kopiju svojih odgovora. U suprotnom provjerite jeste li odgovorili na sva pitanja i ponovno pošaljite test ili kontaktirajte ured Komore.

  Novine 19 / prosinac 2019.

  Novine 18 / veljača 2010.

  Novine 17 / srpanj 2008.

  Novine 16 / srpanj 2007.

  Novine 15 / siječanj 2007.

  Novine 14 / svibanj 2005.

  Novine 13 / siječanj 2005.

  Novine 12 / travanj 2004.

  Novine 11 / rujan 2003.

  Novine 10 / prosinac 2002.

  Novine 9 / studeni 2002.

  Novine 8 / svibanj 2001.

  Novine 7 / listopad 2000.

  Novine 6 / travanj 2000.

  Novine 5 / prosinac 1999.

  Novine 4 / lipanj 1999.

  Novine 3 / svibanj 1998.

  Novine 2 / studeni 1997.

  Novine 1 / srpanj 1997.

  PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2022.

  Poslijeanalitička faza laboratorijskog rada: Primjena nacionalnih preporuka u svakodnevnom radu

  Primjena biološke varijacije u laboratorijskoj medicini

  I. Područno vijeće

  1. Grad Zagreb

  II. Područno vijeće

  1. Županija Krapinsko-Zagorska

  2. Županija Sisačko-Moslavačka

  3. Županija Karlovačka

  4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

  5. Županija Zagrebačka

  III. Područno vijeće

  1. Županija Varaždinska

  2. Županija Koprivničko-Križevačka

  3. Županija Međimurska

  IV. Područno vijeće

  1. Županija Virovitičko-Podravska

  2. Županija Požeško-Slavonska

  3. Županija Brodsko-Posavska

  4. Županija Osječko-Baranjska

  5. Županija Vukovarsko-Srijemska

  V. Područno vijeće

  1. Županija Zadarska

  2. Županija Šibensko-Kninska

  3. Županija Splitsko-Dalmatinska

  4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

  VI. Područno vijeće

  1. Županija Primorsko-Goranska

  2. Županija Ličko-Senjska

  3. Županija Istarska

  Skip to content