Hrvatska komora medicinskih biokemičara organizira tečaj trajnog usavršavanja me-dicinskih biokemičara pod naslovom:


Odabrana poglavlja iz pedijatrijske laboratorijske medicine – 1. dio

koji će se održati u subotu 25. veljače 2023. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Ante Kovačića 1, Zagreb s početkom u 9 sati.Voditeljica: Doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža, mag. med. biochem., spec. med. biokemije


PROGRAM TEČAJA

1. Uvod u Tečaj / Doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, Klinika za dječje bolesti Zagreb
2. Pristup zdravom i bolesnom djetetu / Prim. Alemka Jaklin Kekez, dr. med. spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske gastroenterologije, Poliklinika za dječje bolesti Helena, Zagreb
3. Uzorkovanje i uzorak krvi u pedijatrijskoj laboratorijskoj medicini / Doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, Klinika za dječje bolesti Zagreb
4. Izazovi i važnost uspostavljanja pedijatrijskih referentnih intervala / Dr. sc. Adriana Unić, mag. med. biochem., spec. med. biokem. i lab. medicine, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
5. Laboratorijski izazovi praćenja funkcije štitnjače u dječjoj dobi / Doc. dr. sc. Sanja Mandić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, KBC Osijek
6. Pedijatrijska koagulacija - dijagnostički izazov / Doc. dr. sc. Desiree Coen Herak, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, KBC Zagreb
7. Srčani biljezi u pedijatriji / Dr. sc. Renata Zrinski Topić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, Klinika za dječje bolesti Zagreb
8. Test klorida u znoju za dijagnostiku cistične fibroze - nacionalne smjernice / Merica Aralica, mag. med. biochem., spec. med. biokemije, KBC Rijeka
9. Završna riječ
Hrvatska komora medicinskih biokemičara tečaj je bodovala: slušači = 5 bodova , predavači = 6 bodova

Prijavu tečaja i uplatu kotizacije treba izvršiti najkasnije do 17. veljače 2023. godine.

Kotizacija iznosi 116,13 € (875,00 kn), a za specijalizante 66,36€ (500,00 kn)*

Uplatu treba izvršiti na IBAN Komore: HR9623600001101567599 s naznakom za tečaj:
"Odabrana poglavlja iz pedijatrijske laboratorijske medicine – 1. dio".

U poziv na broj obavezno upisati ID broj s Vaše članske iskaznice ili OIB, u protivnom nećemo moći utvrditi za koga je uplaćena kotizacija. Molimo da kod dolaska na tečaj donesete kopiju uplatnice.

Važno upozorenje: Zbog organizacije tečaja potrebno je poslati prijavnicu za tečaj i to isključivo do naprijed navedenog datuma.


* Specijalizanti koji nisu članovi Hrvatske komore medicinskih biokemičara moraju poslati Rješenje Ministarstva zdravstva kojim im se odobrava provođenje specijalizacije, na e-mail adresu: biokemija@hkmb.hr ili na broj fax-a: 01 45 72 797.


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2023.

Odabrana poglavlja iz pedijatrijske laboratorijske medicine – 1. dio

Odabrana poglavlja iz pedijatrijske laboratorijske medicine – 2. dio

Verifikacija i validacija – standardi, protokoli, izazovi i dileme

Sekvenciranje sljedeće generacije u dijagnostici zloćudnih bolesti

I. Područno vijeće

1. Grad Zagreb

II. Područno vijeće

1. Županija Krapinsko-Zagorska

2. Županija Sisačko-Moslavačka

3. Županija Karlovačka

4. Županija Bjelovarsko-Bilogorska

5. Županija Zagrebačka

III. Područno vijeće

1. Županija Varaždinska

2. Županija Koprivničko-Križevačka

3. Županija Međimurska

IV. Područno vijeće

1. Županija Virovitičko-Podravska

2. Županija Požeško-Slavonska

3. Županija Brodsko-Posavska

4. Županija Osječko-Baranjska

5. Županija Vukovarsko-Srijemska

V. Područno vijeće

1. Županija Zadarska

2. Županija Šibensko-Kninska

3. Županija Splitsko-Dalmatinska

4. Županija Dubrovačko-Neretvanska

VI. Područno vijeće

1. Županija Primorsko-Goranska

2. Županija Ličko-Senjska

3. Županija Istarska

Skip to content