Prezentacije tečaja


Preuzmite prezentacije s tečaja "Laboratorijska dijagnostika u epidemiji bolesti COVID-19 uzrokovanoj virusom SARS-CoV2"

01 - Antun Bačić: Prilagodba zdravstvene ustanove tijekom pandemije COVID-19


02 - Jadranka Pavičić Šarić: Jedinice intenzivnog liječenja u doba pandemije COVID-19: izazovi i preporuke


03 - Ivan Chriastian Kurolt: Kako smo otkrili novi koronavirus (SARS-CoV-2) i kako otkrivamo nove mutacije?


04 - Mirjana Mariana Kardum Paro: Bolest COVID-19 – izazov laboratorijskoj dijagnostici


05 - Iva Friščić: Hematološke, koagulacijske i opće biokemijske laboratorijske pretrage u bolesti COVID-19


06 - Željka Tkalčić Švabek: Uspostava molekularne dijagnostike bolesti COVID-19 i testova za određivanje antigena novog koronavirusa SARS-CoV-2


07 - Andrea Radeljak: Određivanje specifičnih protutijela u serumu (anti-SARS-CoV-2) i vitamina D


08 - Lovorka Đerek: Izazovi laboratorijske dijagnostike bolesti COVID-19 u bolesnika PRIC-a KB Dubrava


Novine 19 / prosinac 2019.

Novine 18 / veljača 2010.

Novine 17 / srpanj 2008.

Novine 16 / srpanj 2007.

Novine 15 / siječanj 2007.

Novine 14 / svibanj 2005.

Novine 13 / siječanj 2005.

Novine 12 / travanj 2004.

Novine 11 / rujan 2003.

Novine 10 / prosinac 2002.

Novine 9 / studeni 2002.

Novine 8 / svibanj 2001.

Novine 7 / listopad 2000.

Novine 6 / travanj 2000.

Novine 5 / prosinac 1999.

Novine 4 / lipanj 1999.

Novine 3 / svibanj 1998.

Novine 2 / studeni 1997.

Novine 1 / srpanj 1997.

PLAN TEČAJEVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA 2021

Acidobazična ravnoteža i vezana mjerenja

Laboratorijska dijagnostika u epidemiji bolesti COVID-19 uzrokovanoj virusom SARS-CoV2

Primjena biološke varijacije u laboratorijskoj medicini

Skip to content