Globalna standardizacija mjerenja hemoglobina A1c

Najnovije usklađene smjernice vezane uz mjerenje hemoglobina A1c, s prijedlogom plana primjene u hrvatskim laboratorijima:

 1. Obavijest o smjernicama bit će upućena laboratorijima uključenim u modul 9 VKKR zajedno s kontrolnim uzorcima u 3. ciklusu 2010.g. Laboratoriji će biti zamoljeni da pošalju rezultate u smjernicama utvrđenom (dvojnom) sustavu izvještavanja.
  Rok: 10./11.2010.
  Izvršitelj: voditeljica modula dr.sc. Marijana Vučić Lovrenčić
 2. Od 1.1.2011. svi laboratoriji u Republici Hrvatskoj trebali bi primijeniti smjernicama utvrđenu terminologiju i sustav izvještavanja. Odluku o tomu treba donijeti Povjerenstvo za stručna pitanja i na odgovarajući način obavijestiti laboratorije. Istovrsnu obavijest treba proslijediti liječnicima i drugom medicinskom osoblju uključenom u zbrinjavanje oboljelih od šećerne bolesti. O odluci Povjerenstva obavijestiti Sekciju za dijabetes i poremećaje metabolizma HLZ-a.
  Rok: 11./12.2010.
  Izvršitelj: Povjerenstvo za stručna pitanja HKMB
 3. Zamolba uredništvu časopisa Biochemia Medica i Diabetologia Croatica objavi kratka obavijest ili reprint članka objavljenog istovremeno u svim relevantnim međunarodnim časopisima (Hanas R, John G. 2010 Consensus Statement on the Worldwide Standardization of the Hemoglobin A1c Measurement http://www.clinchem.org/cgi/reprint/clinchem.2010.150540v1.pdf)
  Rok: 11./12.2010.
  Izvršitelj: Povjerenstvo za stručna pitanja HKMB

Zaključci radne skupine1 koja se bavi globalnom standardizacijom određivanja hemoglobina A1c. u kojoj su sudjelovali predstavnici ADA (American Diabetes Association), EASD (European Association for the Study of Diabetes), IDF (International Diabetes Federation), IFCC (international Federation of Clinical Chemistry) i ISPAD (International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes), kao i urednici nekih medicinskih časopisa:

 1. Mjerenje hemoglobina A1c trebalo bi biti standardizirano u cijelom svijetu, uključujući referentni sustav i sustav izvještavanja.
 2. Referentni sustav IFCC je jedini valjani temelj za standardizaciju mjerenja.
 3. Rezultati hemoglobina A1c u cijelom svijetu trebali bi se izražavati u SI jedinicama (mmol/mol, bez decimalnih mjesta) i izvedenim NGSP-jedinicama (%, jedno decimalni mjesto), korištenjem NGSP-IFCC master-jednadžbe (DCCT jedinice).
 4. Tablice konverzije rezultata hemoglobina A1c iz SI u NGSP jedinice i obrnuto trebaju biti dostupne svim stranama uključenim u zbrinjavanje oboljelih od dijabetesa (2).
 5. Urednicima časopisa i ostalih tiskovina snažno se preporuča da u znanstvenim člancima zahtijevaju izvještavanje hemoglobina A1c u SI jedinicama i u NGSP/DCCT jedinicama.
 6. Naziv glikohemoglobina na nalazu treba biti HbA1c, iako se u lokalnim smjernicama i edukacijskim materijalima dozvoljavaju i druge skraćenice (A1c).
 7. Gore navedene usuglašene preporuke trebaju biti u primjeni tijekom 2011.g., a rezultati će se ponovo razmotriti na slijedećem sastanku koji će se održati u okviru IDF-kongresa u prosincu 2011. u Dubaiu.

Preporučena literatura:

 1. Hanas R, John G. 2010 Consensus Statement on the Worldwide Standardization of the Hemoglobin A1c Measurement
 2. http://www.clinchem.org/cgi/reprint/clinchem.2010.150540v1.pdf
 3. http://www.ifcchba1c.net/files/Conversion_table.pdf

Priredila: dr.sc. Marijana Vučić Lovrenčić